Суд визнав, що висловлювання "дебил" носить образливий характер і ображає честь та гідність

Позивач звернувся в суд з позовом, в якому просить визнати поширені 15 січня 2021 року під час публічного виступу відповідачем у фойє другого поверху (трибуна для виступу) адміністративної будівлі, висловлювання на його адресу  (російською мовою) ” дыбил”, “реальный дыбил”, які носять явно образливий характер і є такими, що ображають честь та гідність позивача.

Частиною 1 статті  270 ЦК України встановлено, що відповідно до  Конституції України фізична особа має право на повагу до гідності та честі.

Відповідно до ст. 275 ЦК України, фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб.

Відповідно до ст.3 Конституції України , честь та гідність визнаються найвищою соціальною цінністю, а ст.28 Конституції України передбачено, що кожний має право на повагу до його гідності.

Фактичні твердження та оціночні судження є різними поняттями, а розмежовування цих термінів лежить в основі захисту права на честь та гідність, як особистих немайнових прав.

В постанові Верховного Суду від 11 червня 2020 року у справі № 761/7719/18 зроблено висновок, що недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

В Рішенні Європейського суду з прав людини від 08.07.1986 року № 12/1984/84/131 «Справа Лінгенса», «на думку Суду, слід уважно розрізняти факти та оціночні судження. Наявність фактів можна довести, а правдивість оціночних суджень не можна». Тобто, критерієм відмежування «тверджень» від «суджень», є можливість перевірки інформації на предмет правдивості.

Таким чином, суд дійшов висновку, що здійснена відповідачем промова принизила честь, гідність та ділову репутацію позивача , оскільки, відповідач порівняв його з особою, яка: «Страждає вродженою психічною неповноцінністю, розумовою відсталістю; недоумкуватістю», так як відповідно до Тлумачного словника іншомовних слів, саме це значення має слово «Дебіл».

В першу чергу слово «Дебіл» є медичним терміном. Це хворобливий стан психіки, що характеризуються загальними клінічними ознаками та застосовується до осіб, які страждають на «Дебільність» – найлегша і найрозповсюдженіша форма олігофренії. Приймаючи до уваги те, що достовірність фактичних тверджень відповідача судом не встановлена, таку інформацію слід визнати недостовірною.

Частинами 4, 6 ст. 277 ЦК України визначено, що спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію.

Відповідно до ч. 1  ст.277 ЦК України спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку про те, що позивачем доведено, що відповідачем поширено інформацію про позивача, яка носить образливий характер, і є таким, що ображає честь та гідність позивача.

Згідно ст. 23 ЦК України , особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає у приниженні честі, гідності, також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Тож суд визнав висловлювання відповідача до позивача такими, що мають недостовірний, а тому образливий характер, та присудив стягнути завдану моральну шкоду в сумі 5000 гривень (позивач просив стягнути з відповідача 10000 гривень).

 

(Рішення Ізюмського міськрайонного суду Харківської області справа №623/563/21 від 03.06.2021 р.)

Вищевказане рішення набрало чинності 09.07.2021 р.

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Отставить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован.